MALİYET ANALİZİ

MALİYET
İşletme ve Firmaların faaliyet konusu alanına giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü giderlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir.
Maliyet Firmanın mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta tanımlanabilir.
Maliyet Analizinde
-Toplam Maliyet
-Ortalama Maliyet
-Marjinal Maliyet
-Değişken Maliyet
Firmalar için son derece önemli bir kavram olan maliyet kavramı Firma’ nın faaliyet konusu kapsamında her aşamada izlenmesi gereken ve ortaya çıkabilecek değişimleri analiz ederek gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir.
Maliyet kavramı gider ve harcama ile karıştırılmamalıdır.
Harcama, Firma ve işletmelerin bir ödeme yapmasıdır.
Harcama, sermayede bir azalma meydana getiriyorsa yani işletme varlıklarında azalma söz konusu ise bunlar harcama olarak tanımlanabilir.
Gider ise, ödemelerin sonunda varlığa dönüşebilen ve varlıklar arasında yer alan harcamalar şeklinde tanımlanabilir.

Maliyet kavramı Toplam maliyet ,ortalama ve birim maliyet ve marjinal maliyet hesaplama yöntemleri